Voucher

giảm 5% cho đơn hàng từ 999k: J68HGSE6 mỗi tài khoản 1 lần sử dụng
100k cho đơn hàng từ 699k : DG65GPBU (mỗi tài khoản được sử dụng 1 lần)